Udskriv

Tre værktøjer

- til målrettet reduktion af halebid ved produktion af frilandsgrise og økologiske grise.

Hele krøllede haler

  1. Del: Hele haler uden halebid (pdf) gennemgår fokusområder og specifikke tiltag til forebyggelse og reduktion af halebid. Den indeholder både akutte indgreb og mere langsigtede tiltag.

  2. Del: Kort tjekliste (pdf) med fokuspunkter og tiltag. Listen er tiltænkt ophængning i forrum el. lignende.

  3. Del: Registreringsark (pdf) til systematisk registrering af tiltag til forebyggelse og reduktion af halebid