Udskriv

Økologiske ungtyre fra malkekvæg året rundt

Gennem praktiske erfaringer beskrives, hvordan det er muligt at have produktion af ungtyre i et økologisk system

Kontaktperson:

Camilla Kramer

Camilla Kramer
tlf. 89 19 28 69
Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen.

Økologerne har nogle særlige udfordringer ved produktion af ungtyre i forhold til deres konventionelle kollegaer. Projektet vil gennem en beskrivelse af praktiske erfaringer ude på bedrifterne belyse, hvordan det praktisk er muligt at have en produktion af ungtyre i et økologisk system.

Projektstøtte:

Projektet er støttet af Økokød

Projektperiode:

1. maj 2017 - 1. maj 2018

Projektejer:

Udviklingscenter for Husdyr på Friland
Simme Eriksen
Marsvej 43
8960 Randers SØ

Baggrund:

Friland mangler økologisk oksekød, der er velegnet til hakket kød, da der er stor efterspørgsel efter det. Kødproduktionen til Frilands økologiske hakket oksekød kommer hovedsageligt fra malkekøer, hvor Friland nu ser et større underskud af økologisk hakket oksekød end tidligere, da der kommer færre økologiske køer til slagtning. Dette skyldes bl.a. den højere mælkepris samt flere nye økologer, som køber avlsdyr fra de eksisterende besætninger.

Derfor har Udviklingscenter for Husdyr på Friland i år et projekt om økologiske ungtyre, som handler om at indsamle og formidle viden, så det potentiale, der ligger i kødproduktion på de økologiske ungtyre, kan udnyttes. I dag sælges langt de fleste ungtyre videre til konventionelle opdrættere, hvorved dyret mister dets økologi-status. Projektet her vil gennem en beskrivelse af praktiske erfaringer ude på bedrifterne belyse, hvordan det praktisk er muligt at have en produktion af ungtyre i et økologisk system.

Økologerne har nogle særlige udfordringer ved produktion af ungtyre i forhold til deres konventionelle kollegaer i forhold til:

Der er krav om afgræsning fra 15. april – 1. november, dog med mulighed for at have tyre over 1 år på stald med uhindret adgang til løbegård året rundt.

Afgræsning med tyre kan give udfordringer i forhold til flokstørrelse, hegning og arbejdssikkerhed.

Slutfedning er sværere, da de skal have 60 % grovfoder i foderrationen og kun mulighed for kort tid på stald under afgræsningssæsonen.

Mælkefodring med økologisk mælk eller hvis nødvendigt, mælkeerstatning i minimum de første 3 måneder af kalvens liv.

Aktiviteter:

I projektet besøges der de 6-8 landmænd, som producerer flest ungtyre på nuværende tidspunkt efter udvalgte kriterier (økologiske, malkekvægsrace, slagtealder). Disse landmænd indgår i projektets erfaringsindsamling, hvor de bliver besøgt og interviewet i afgræsningssæsonen 2017. Deres management omkring produktionsformen bliver beskrevet, hvor der vil være særlig fokus på håndtering af fodring (herunder mælkefodringsperiode og slutfedning), afgræsning (hegning, tyrenes adfærd) og landmandens/medarbejderens arbejdssikkerhed. Der trækkes desuden data på slagtekvalitet og vægt af dyrene fra de pågældende bedrifter.

Projektets offentliggørelse:

Projektet vil i et fakta-ark beskrive, hvor landmændene finder udfordringer, og hvor det går godt, samt hvordan det økologiske regelsæt overholdes i praksis.

Dette skal først og fremmest motivere nye producenter til at starte en produktion af økologiske ungtyre, men kan også give andre nuværende producenter gode ideer til deres produktion.