Udskriv

Øget produktion af øko-ungtyre af malkekvægsrace

Projektet skaffer viden om produktion af økologiske ungtyre via erfaringsindsamling fra praksis hos to bedrifter samt beregninger af produktionsøkonomien. Dette vidensgrundlag skal bidrage til en øget produktion af økologiske ungtyre og dermed øge udbuddet af økologisk hakket kød.

ungtyre-img--2185-419-124

Publikationer fra projektet:

Håndtering af ungtyre

Faktaark: Håndtering af ungtyre (PDF)

Gode råd om håndtering af ungtyre.Kend dyrenes adfærd, det letter flytning og mindsker risikoen for ulykker.

Økologisk kød fra handdyr, oplæg

Kvægkongres 2019: Økologisk kød på handyr (PDF)

Hvad skal der til for at få mere økologisk kød fra handyr? Oplæg af Mogens Vestergaard og Arne Munk på Kvægkongres 2019 i Herning om mere økologisk kød på handyr. Status og potentiale. Produktionsøkonomi og økologitillæg. Resultater fra forsøg med græsbaseret kødproduktion. Eksempel fra praksis med økologisk ungtyreproduktion.

Film: Vurdering af ungtyre

Film: Vurdering af ungtyre
Lene og Lars Jørgensen fortæller om, hvordan de vurderer deres ungtyres vægt før de slagtes.

Projektstøtte:

Projektet er støttet af Fonden for Økologisk Jordbrug

Projektperiode:

1. januar 2018 - 1. december 2019

Kontaktperson:

Camilla Kramer

Camilla Kramer
tlf. 89 19 28 69
Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen.

Projektejer:

Udviklingscenter for Husdyr på Friland
Simme Eriksen
Marsvej 43
8960 Randers SØ

Faglig projektleder

Camilla Kramer

Baggrund:

Der er en langt større efterspørgsel på specielt økologisk hakket kød end udbuddet kan matche pt. i Danmark. Samtidig er der en stigende interesse for at kunne få så klimavenligt kød som muligt både set fra politisk side og fra forbrugernes side. Projektet skal fremme, at flest muligt økologisk fødte tyrekalve, forbliver i det økologiske system, hvormed forbrugernes efterspørgsel efter økologisk hakket oksekød tilgodeses, tilmed med en lavere klimabelastning. Økologisk produktion af ungtyre har dog både nogle praktiske og økonomiske udfordringer i forhold til konventionel produktion, som både rådgivere og landmændene mangler mere viden om, før man tør give sig i kast med en sådan produktion. Projektets formål er derfor at skaffe vidensgrundlag for at kunne øge produktionen af økologiske ungtyre og dermed øge udbuddet af økologisk hakket kød.

Aktiviteter:

Projektet er inddelt i tre arbejdspakker (AP), som kan opbygge denne viden: 1) Erfaringer vedr. hvordan produktionsformen gennemføres i praksis, 2) Beregning af produktionsøkonomi og 3) Implementering via formidling, så vi kan få udbredt produktionskonceptet og få flere økologiske ungtyre produceret. I projektet vil der både være fokus på mælkekvægsrace og krydsning af malkekvægs- og kødkvægsrace.

AP 1) Der bliver på to bedrifter beskrevet de specielle forhold vedrørende landmandens management gennem året, herunder håndtering af ungtyrene, holdstørrelse, arealet, arbejdstid under afgræsning og på stald, afstand til andre hold tyre. Derudover vil der være fokus på afgræsningsstrategi, dyrenes adfærd og ikke mindst optimering af slagtetidspunktet herunder fodringsstrategier til at opnå dette.

AP 2) Baseret på data fra de to case-bedrifter i AP 1 laves der i 2019 beregninger af produktionsøkonomi – med specielt fokus på omkostninger til produktionen og optimal afgangsvægt.

Beregningerne vil kunne belyse, om der er væsentlige produktionsmæssige og økonomiske barrierer hos landmanden ved at skulle opfylde et givet slagtekvalitetskrav og således give anledning til at diskutere, hvordan væsentlige barrierer i givet fald vil kunne formindskes.

Der udarbejdes en økonomimodel, som landmanden ville kunne bruge til at beslutte, hvornår det er mest optimalt at slagte ungtyrene ud fra.

Projektets offentliggørelse:

Projektets resultater vil løbende blive formidlet dog med en klar hovedvægt i 2019, hvor der bl.a. skrives artikler til fagligt relevante tidsskrifter/aviser/nyhedsbreve.

Der udarbejdes 3 korte vejledninger målrettet økologiske landmænd: a) Produktionssystem, b) Ungtyres adfærd og praktisk håndtering, c) Optimering slagtetidspunktet og økonomi på bedrifter med økologiske ungtyre. De 3 vejledninger kan bruges enkeltvis eller sættes sammen, så de danner et lille hæfte om økologiske ungtyre på græs (udarbejdes i 2019).

Projektets resultater vil blive præsenteret ved Økologi Kongres i 2019.

Materiale om vurdering af ungtyre er - udover Udviklingscentrets egen hjemmeside - publiceret på:

Seges.tv: https://www.seges.tv/video/38234721/kropsbygningen-giver-fingerpeg-om 

LandbrugsInfo: https://www.landbrugsinfo.dk/Oekologi/Kvaeg/Oksekoedsproduktion/Sider/Vurdering_af_ungtyre_foer_slagt_LI.aspx

Seges Økologis Facebook-side: https://www.facebook.com/segesokologi/videos/316674745608480/puballerede Filmen