Igangværende projekter

Udskriv

Bedre stalde til økologiske slagtesvin

Optimering af stalde gennem øget viden om grisenes gødeadfærd og forbedring af deres mulighed for naturlig rodeadfærd

Udskriv

Fodring af økologiske grise
– bedre økonomi og miljø

Udvikling af et nyt foderkoncept som fokuserer på reduktion af foderspild, forbedret foderudnyttelse og optimering af foderblandinger. Herigennem reduceres næringsstofudledningen, og dermed mindskes klima- og miljøpåvirkningen.

Udskriv

Hele haler - uden halebid

Analyser fra slagtegange og besætninger, som kan bidrage til at nedbringe antallet af halebid hos frilands- og økogrise

Udskriv

VIPiglets

Robuste og tungere økologiske pattegrise