Igangværende projekter

Udskriv

Økologiske ungtyre fra malkekvæg året rundt

Gennem praktiske erfaringer beskrives, hvordan det er muligt at have produktion af ungtyre i et økologisk system

Udskriv

Øget produktion af øko-ungtyre af malkekvægsrace

Projektet skaffer viden om produktionen af økologiske ungtyre via erfaringsindsamling fra praksis hos to bedrifter samt beregninger af produktionsøkonomien. Dette vidensgrundlag skal bidrage til en øget produktion af økologiske ungtyre og dermed øge udbuddet af økologisk hakket kød.

Udskriv

Rapport fra studietur til England

Tur til England, d. 5., 6. og 7. september 2016 som led i projekt "Fodring af økologiske grise – bedre økonomi og miljø

Udskriv

Udstyr til fravænningsgrise – Vintersæsonen

Udvikling af hytte med termoudvikling og videreudvikling af foderstation

Udskriv

Bedre stalde til økologiske slagtesvin

Optimering af stalde gennem øget viden om grisenes gødeadfærd og forbedring af deres mulighed for naturlig rodeadfærd