Igangværende projekter

Udskriv

Økologiske ungtyre fra malkekvæg året rundt

Gennem praktiske erfaringer beskrives, hvordan det er muligt at have produktion af ungtyre i et økologisk system

Udskriv

Rapport fra studietur til England

Tur til England, d. 5., 6. og 7. september 2016 som led i projekt "Fodring af økologiske grise – bedre økonomi og miljø

Udskriv

Brug af lokalbedøvelse ved kastration af grise i faremark

Afprøvning af lokalbedøvelse ved kastration af grise på friland, med henblik på at indsamle erfaringer omkring brug i praksis, samt at afdække det velfærdsmæssige aspekt ved metoden.

Udskriv

Udstyr til fravænningsgrise – Vintersæsonen

Udvikling af hytte med termoudvikling og videreudvikling af foderstation

Udskriv

Bedre stalde til økologiske slagtesvin

Optimering af stalde gennem øget viden om grisenes gødeadfærd og forbedring af deres mulighed for naturlig rodeadfærd