Udskriv

pECOSYSTEM publikationer

Rapport om nye staldkoncepter og Faktaark

Rodekasser, sølekar og liggevægge er tre eksempler på tiltag UHF har arbejdet med i projektet pECOSYSTEM. Hver for sig eller i kombination kan de alle skabe et mere attraktivt udeareal.

Der er desuden arbejdet med grises brug af udearealer om vinteren i åbne kontra lukkede staldsystemer.

Læs om de forskellige tiltag i rapporten:

Nye staldkoncepter for økologiske slagtesvin (PDF)

Læs gode råd om rodekasser i fakta-arket:

Rodekasser til slagtegrise (PDF)

Læs om alle projektets resultater her:

agro.au.dk/forskning/projekter/pecosystem/